Rozměry a vlastnosti

Rozměry a vlastnosti

Tamaños y propiedades
Jak je to velké?
¿Qué tamaño tiene?
ke tamaɲo tjene?
Kolik to má na šířku/délku?
¿Cuánto mide de ancho/largo?
kwanto miðe de antʃo/laɾɣo?
Kolik to váží?
¿Cuánto pesa?
kwanto pesa?
Je to příliš těžké/velké.
Es demasiado pesado/grande.
es demasjaðo pesaðo/gɾande
malý
pequeño
pekeɲo
velký
grande
gɾande
krátký
corto
koɾto
dlouhý
largo
laɾɣo
tlustý
gordo
goɾðo
široký
ancho
antʃo
tenký
fino, delgado
finoˌ delɣaðo
úzký
estrecho
estɾetʃo
vysoký
alto
alto
nízký
bajo
baχo
hluboký
profundo
pɾofundo
mělký
llano
ʎano
placatý, plochý
plano
plano
kulatý
redondo
reðondo
hranatý
cuadrado
kwaðɾaðo
křivý
corvo, torcido
koɾβoˌ toɾθiðo
rovný
recto
rekto
lehký
ligero
liχeɾo
těžký
pesado
pesaðo
objemný
voluminoso
boluminoso