Vodní sporty

Vodní sporty

Deportes acuáticos
Rád bych si zasurfoval.
Quisiera ir a surfear.
kisjeɾa iɾ a suɾfeaɾ
Půjčujete prkna?
¿Alquilan tablas de surf?
alkilan taβlas de suɾf?
Co se týče surfování, jsem úplný začátečník.
En cuanto a surf, soy un principiante total.
en kwanto a suɾfˌ soj un pɾinθipjante total
Naučíte mě základy surfování?
¿Me enseña los fundamentos de surf?
me enseɲa los fundamentos de suɾf?
Které prkno bych měl použít?
¿Qué tabla debería usar?
ke taβla deβeɾia usaɾ?
Je to tu bezpečné pro surfování?
¿Es un sitio seguro para surfear?
es un sitjo seɣuɾo paɾa suɾfeaɾ?
Mohu si tu někde zajezdit si na vodních lyžích?
¿Puedo hacer esquí acuático por aquí?
pweðo aθeɾ eski akwatiko poɾ aki?
Chtěl bych zkusit parasailing.
Quisiera probar el parasailing/paravelismo.
kisjeɾa pɾoβaɾ el paɾasajlin/paɾaβelismo
Kolik stojí jeden let?
¿Cuánto cuesta un vuelo?
kwanto kwesta un bwelo?
Kde si můžeme půjčit vodní skútr?
¿Dónde podemos alquilar una moto de agua?
donde poðemos alkilaɾ una moto de aɣwa?
Je tohle skútr pro dvě osoby?
¿Es esta moto para dos personas?
es esta moto paɾa dos peɾsonas?
Nabízíte nějaké lodní výlety na okolní ostrovy?
¿Ofrecen algunas excursiones a las islas vecinas?
ofɾeθen alɣunas ekskuɾsjones a las islas beθinas?
V kolik hodin vyplouváme?
¿A qué hora salimos?
a ke oɾa salimos?
Jak dlouho bude plavba trvat?
¿Cuánto dura el viaje?
kwanto duɾa el bjaχe?
Mám mořskou nemoc.
Estoy mareado., Me mareo.
estoj maɾeaðoˌ me maɾeo
Muž přes palubu!
¡Hombre al agua!
ombɾe al aɣwa!
Kde je tu nejbližší jachetní přístav?
¿Dónde está el puerto deportivo más cercano?
donde esta el pweɾto depoɾtiβo mas θeɾkano?
Chceme si pronajmout jachtu.
Queremos alquilar un yate.
keɾemos alkilaɾ un jate
Kolik by stál celodenní pronájem této jachty?
¿Cuánto costaría el alquiler de este yate para todo el día?
kwanto kostaɾia el alkileɾ de este jate paɾa toðo el dia?
Rád bych absolvoval nějaký jachtařský kurz.
Quisiera hacer un curso de vela.
kisjeɾa aθeɾ un kuɾso de bela
surfování
surf m
suɾf
windsurfing
windsurf m, tablavela f
windsuɾfˌ taβlaβela
vodní lyžování
esquí m acuático
eski akwatiko
vodní lyže
esquís m pl acuáticos
eskis akwatikos
vodní skútr
moto f de agua
moto de aɣwa
parasailing
parasailing m, paravelismo m
paɾasajlinˌ paɾaβelismo
projížďka v člunu
paseo m en lancha
paseo en lantʃa
plachtění
vela f
bela
jachtaření
vela f
bela
jachta
yate m
jate
kormidelní kolo
rueda f de timón
rweða de timon
kormidlo
timón m
timon
stěžeň
mástil m
mastil
plachta
vela f
bela
vratipeň
botavara f
botaβaɾa
ráhno
verga f
beɾɣa
takeláž
aparejo m
apaɾeχo
kotva
ancla f
ankla
příď
proa f
pɾoa
záď
popa f
popa
pravobok
estribor m
estɾiβoɾ
levobok
babor m
baβoɾ