Seznámení

Seznámení

Encuentro
Mohu znát vaše jméno?
¿Su nombre, por favor?
su nombɾeˌ poɾ faβoɾ?
Jak se jmenuješ?
¿Cómo te llamas?
komo te ʎamas?
Jmenuji se...
Me llamo...
me ʎamo
Já jsem...
(Yo) soy...
(jo) soj
Nejste pan...?
¿No es usted el señor...?
no es usteð el seɲoɾ?
Kdo jste?
¿Quién es usted?
kjen es usteð?
Kdo je to?
¿Quién es?
kjen es?
Kdo je ta paní?
¿Quién es esa señora?
kjen es esa seɲoɾa?
Známe se?, My se známe?
¿Nos conocemos?
nos konoθemos?
Znáte se?
¿Se conocen?
se konoθen?
Znáte moji ženu?
¿Conoce usted a mi esposa?
konoθe usteð a mi esposa?
Pamatujete si na mne?
¿Se acuerda usted de mí?
se akweɾða usteð de mi?
Už jsme se potkali/viděli?
¿Ya nos hemos encontrado/visto?
ja nos emos enkontɾaðo/bisto?
Odkud se známe?
¿De dónde nos conocemos?
de donde nos konoθemos?
Obávám se, že vás neznám.
Me temo que no le conozco.
me temo ke no le konoθko
Bohužel si vás nepamatuji.
Lo siento, no le recuerdo.
lo sjentoˌ no le rekweɾðo
Dovolte, abych se představil.
Permítame que me presente.
peɾmitame ke me pɾesente
Dovolte, abych vám představil svoji ženu.
Permítame que le presente a mi esposa.
peɾmitame ke le pɾesente a mi esposa
Představíte mne...?
¿Me presenta?
me pɾesenta?
Můžete nás seznámit?
¿Puede presentarnos?
pweðe pɾesentaɾnos?
Seznamte se s...
Le presento...
le pɾesento
To je pan/paní X.
Este/Esta es el señor/la señora X.
este/esta es el seɲoɾ/la seɲoɾa ekis
To je můj manžel/šéf.
Este es mi marido/jefe.
este es mi maɾiðo/χefe
To jsou moji kolegové.
Estos son mis compañeros de trabajo.
estos son mis kompaɲeɾos de tɾaβaχo
Těší mě, (že vás poznávám).
Encantado/Encantada (de conocerle/conocerla).
enkantaðo/enkantaða (de konoθeɾle/konoθeɾla)
Rád jsem vás poznal.
Mucho gusto en conocerle/conocerla.
mutʃo gusto en konoθeɾle/konoθeɾla
Potěšení bylo na mé straně.
El placer ha sido mío.
el plaθeɾ a siðo mio