Seznámení

Seznámení

Encuentro
Mohu znát vaše jméno?
¿Su nombre, por favor?
su nombɾeˌ poɾ faβoɾ?
Jak se jmenuješ?
¿Cómo te llamas?
komo te ʎamas?
Jmenuji se...
Me llamo...
me ʎamo
Já jsem...
(Yo) soy...
(jo) soj
Nejste pan...?
¿No es usted el señor...?
no es usteð el seɲoɾ?
Kdo jste?
¿Quién es usted?
kjen es usteð?
Kdo je to?
¿Quién es?
kjen es?
Kdo je ta paní?
¿Quién es esa señora?
kjen es esa seɲoɾa?
Známe se?, My se známe?
¿Nos conocemos?
nos konoθemos?
Znáte se?
¿Se conocen?
se konoθen?
Znáte moji ženu?
¿Conoce usted a mi esposa?
konoθe usteð a mi esposa?
Pamatujete si na mne?
¿Se acuerda usted de mí?
se akweɾða usteð de mi?
Už jsme se potkali/viděli?
¿Ya nos hemos encontrado/visto?
ja nos emos enkontɾaðo/bisto?
Odkud se známe?
¿De dónde nos conocemos?
de donde nos konoθemos?
Obávám se, že vás neznám.
Me temo que no le conozco.
me temo ke no le konoθko
Bohužel si vás nepamatuji.
Lo siento, no le recuerdo.
lo sjentoˌ no le rekweɾðo
Dovolte, abych se představil.
Permítame presentarme.
peɾmitame pɾesentaɾme
Dovolte, abych vám představil svoji ženu.
Permítame presentarle a mi esposa.
peɾmitame pɾesentaɾle a mi esposa
Představíte mne...?
¿Me presenta?
me pɾesenta?
Můžete nás seznámit?
¿Puede presentarnos?
pweðe pɾesentaɾnos?
Seznamte se s...
Le presento...
le pɾesento
To je pan/paní X.
Es el señor/la señora X.
es el seɲoɾ/la seɲoɾa ekis
To je můj manžel/šéf.
Es mi marido/jefe.
es mi maɾiðo/χefe
To jsou moji kolegové.
Son mis colegas.
son mis koleɣas
Těší mě, (že vás poznávám).
Encantado/Encantada (de conocerle).
enkantaðo/enkantaða (de konoθeɾle)
Rád jsem vás poznal.
Encantado de conocerle.
enkantaðo de konoθeɾle
Potěšení bylo na mé straně.
El placer ha sido mío.
el plaθeɾ a siðo mio