Cestujeme městskou dopravou

Cestujeme městskou dopravou

Transporte urbano
Kde je nejbližší zastávka autobusu/tramvaje?
¿Dónde está la parada del autobús/tranvía más cercana?
donde esta la paɾaða del autoβus/tɾambia mas θeɾkana?
Je tady někde stanice metra?
¿Hay una parada de metro por aquí?
aj una paɾaða de metɾo poɾ aki?
Který autobus jede do...?
¿Qué autobús va para...?
ke autoβus ba paɾa?
Jede tento autobus do...?
¿Es el autobús para...?
es el autoβus paɾa?
Staví ten autobus v...?
¿Para este autobús en...?
paɾa este autoβus en?
Kde si mohu koupit jízdenky?
¿Dónde puedo comprar los billetes?
donde pweðo kompɾaɾ los biʎetes?
Mohu koupit lístek u řidiče/na palubě?
¿Puedo comprar el billete al conductor?
pweðo kompɾaɾ el biʎete al konduktoɾ?
Kolik stojí lístek pro dospělého?
¿Cuánto cuesta el billete para un adulto?
kwanto kwesta el biʎete paɾa un aðulto?
Kde mám jízdenku označit?
¿Dónde pico el billete?
donde piko el biʎete?
Je ta jízdenka přestupní?
¿Puedo hacer transbordos con este billete?
pweðo aθeɾ tɾansβoɾðos kon este biʎete?
Musím přestupovat?
¿Tengo que cambiar?
tengo ke kambjaɾ?
Kdy mám vystoupit?
¿Cuándo bajo?
kwando baχo?
Čím mám jet (potom) dál?
¿Qué tomo después?
ke tomo despwes?
Kolik je to odsud zastávek?
¿Cuántas paradas son desde aquí?
kwantas paɾaðas son desðe aki?
Jak se jmenuje ta zastávka?
¿Cómo se llama la parada?
komo se ʎama la paɾaða?
Řeknete mi, kdy vystoupit?
¿Me puede decir cuándo bajar?
me pweðe deθiɾ kwando baχaɾ?
Je tu někde automat na jízdenky?
¿Hay una máquina de billetes por aquí?
aj una makina de biʎetes poɾ aki?
Kterým autobusem se tam dostanu?
¿Con qué autobús llego ahí?
kon ke autoβus ʎeɣo ai?
Jak se jmenuje příští zastávka?
¿Cómo se llama la próxima parada?
komo se ʎama la pɾoksima paɾaða?
S dovolením, chtěl(a) bych vystoupit.
Permiso, me gustaría bajar.
peɾmisoˌ me gustaɾia baχaɾ
Přejel jsem.
Me he pasado de parada.
me e pasaðo de paɾaða
tramvaj
tranvía
tɾambia
autobus
autobús
autoβus
trolejbus
trolebús
tɾoleβus
metro
metro
metɾo
zastávka
parada, estación
paɾaðaˌ estaθjon
stanice
estación
estaθjon
zastávka na znamení
parada discrecional
paɾaða diskɾeθjonal
řidič
conductor
konduktoɾ
jízdenka
billete, (AmeE) boleto
biʎeteˌ boleto
zlevněná jízdenka
billete reducido
biʎete reðuθiðo
celodenní jízdenka
billete de un día
biʎete de un dia
skupinová jízdenka
billete para grupos
biʎete paɾa gɾupos
označovač jízdenek
picador de billetes
pikaðoɾ de biʎetes
označit (si) jízdenku
picar un billete
pikaɾ un biʎete
automat na jízdenky
máquina (expendedora) de billetes
makina (ekspendeðoɾa) de biʎetes
odbavovací turniket
torniquete
toɾnikete
revizor
revisor
reβisoɾ