12Zkracování vedlejších vět

Pomocí infinitivní vazby s zu lze v němčině nahradit některé druhy vedlejších vět. Musí však být splněny určité podmínky.Vedlejší věty s dasshlavní i vedlejší věta mají stejný podmětIch bin überzeugt, dass ich es schaffe.Ich bin überzeugt, es zu schaffen.Jsem přesvědčen, že to zvládnu.předmět hlavní věty je podmětem vedlejší větyEr bittet uns, dass wir auch kommen.Er bittet uns, auch zu kommen.Prosí nás, abychom také přišli.je-li ve vedlejší větě podmětem man a v hlavní větě esEs ist wichtig, dass man ins Ausland reist.Es ist wichtig, ins Ausland zu reisen.Je důležité cestovat do zahraničí.Vedlejší větu s dass nelze nahradit infinitivní vazbou po některých slovesech: sagen, lesen, schreiben, hören atd.Účelové větydamit pomocí um - zuDu musst viel Obst essen, damit du gesund bist.Du musst viel Obst essen, um gesund zu sein.Musíš jíst hodně ovoce, abys byl zdravý.Účinkové větyzu - als dass pomocí um - zuIch habe zu wenig Erfahrungen, als dass ich diese Arbeit machen könnte.Ich habe zu wenig Erfahrungen, um diese Arbeit machen zu können.Mám příliš málo zkušeností na to, abych mohla dělat tuto práci.Způsobové větyohne dass pomocí ohne - zuEr kam zu spät, ohne dass er sich entschuldigte.Er kam zu spät, ohne sich zu entschuldigen.Přišel pozdě, aniž by se omluvil.statt dass pomocí statt - zuWir sollten lieber spazieren gehen, statt dass wir hier herumsitzen.Wir sollten lieber spazieren gehen, statt hier herumzusitzen.Měli bychom se jít raději projít než tu posedávat.Zkrácené infinitivní vazby se v němčině oddělují vždy čárkou, protože nahrazují vedlejší větu.