5.2Řadové

Tvoří se od základních číslovek příponou -te, výjimkami jsou erste, dritte, achte, od dvaceti výše příponou -ste.
erste první elfte jedenáctý
zweite druhý zwölfte dvanáctý
dritte třetí dreizehnte třináctý
vierte čtvrtý vierzehnte čtrnáctý
fünfte pátý fünfzehnte patnáctý
sechste šestý sechzehnte šestnáctý
siebte sedmý siebzehnte sedmnáctý
achte osmý achtzehnte osmnáctý
neunte devátý neunzehnte devatenáctý
zehnte desátý zwanzigste dvacátý
dreißigste třicátý tausendste tisící
fünfzigste padesátý zweitausendstedvoutisící
hundertste stý millionste miliontý
Skloňování řadových číslovek je stejné jako u přídavných jmen.am ersten Tagprvní den