11.1Věta jednoduchá

V němčině je pořádek slov ve větě pevně stanovený. Zejména postavení slovesa v určitém tvaru, tj. přísudku, je pevně dáno.Přímý pořádek slovpodmět - přísudek - ostatní větné členy (sloveso je na 2. místě)Das Wetter ist heute schlecht.Počasí je dnes špatné.Nepřímý pořádek slovzdůrazněný větný člen - přísudek - podmět - ostatní větné členy (na 1. místě je jiný člen než podmět)Heute ist das Wetter schlecht.Dnes je špatné počasí.Obrácený pořádek slovpřísudek - podmět - ostatní větné členy (na 1. místě stojí sloveso v určitém tvaru)Jde o věty:a)tázací zjišťovacíGefällt dir dieses Buch?Líbí se ti tato kniha?b)rozkazovacíWarten wir auf ihn.Počkejme na něj.c)přacíHätte ich nur nichts gesagt!Kéž bych nic neřekl.