6.1Slovesný čas

Oproti češtině se v němčině k základním časům popisujícím přítomnost, minulost a budoucnost řadí ještě časy, které značí ukončení děje (perfektum, plusquamperfektum a budoucnost II).