6.4.2Trpný rod - stavová forma

Tvoří se pomocí slovesa sein a příčestí minulého. Používá se v přítomném čase a préteritu.Die Verwandten sind bereits informiert.Příbuzní jsou již informováni.