2.2.3Vynechávání členu

*v množném čísle, kde by byl člen neurčitýEin Haus ist beschädigt. Häuser sind beschädigt.*před oslovením a titulyFrau Schwarz, Herr Handke*před jmény osob a před označením příbuzenských vztahůIch sage es Tante Ulrike.*u jmen látkovýchTrinkst du lieber Tee oder Kaffee?*u abstraktních pojmenování v obecném významuBewegung ist gesund.*při zvoláníWasser!Feuer!*u podstatných jmen v přísudku, pokud označují povolání, funkci nebo činnostSie ist Krankenschwester.*u podstatných jmen po alsmit diesen Worten als Einleitung*v ustálených slovních vazbáchHilfe leisten*v předložkových vazbáchzu Fuß*po přivlastňovacím páděGoethes Werke