3Přídavná jména

Jestliže stojí přídavné jméno v přísudku, zůstává oproti češtině ve všech rodech i číslech stejné.Der Lehrer ist streng. Alle Lehrer sind streng.Učitel je přísný. Všichni učitelé jsou přísní.