5Číslovky

Číslovky jsou slova číselného významu, která udávají počet, pořadí, násobnost apod.