4.1Zájmena osobní

a)Jednotné číslo
ty on ona ono
1. p. ich du er sie es
2. p. meiner deiner seiner ihrer seiner
3. p. mir dir ihm ihr ihm
4. p. mich dich ihn sie es
b)Množné číslo
my vy oni vykání
1. p. wir ihr sie Sie
2. p. unser euer ihrer Ihrer
3. p. uns euch ihnenIhnen
4. p. uns euch sie Sie
2. pádu osobních zájmen se užívá v němčině jen velmi málo.Pro vykání se užívá zájmeno 3. os. mn. č. - Sie (Vy).Darf ich Ihnen helfen?Mohu Vám pomoci?