9.2Pořádek slov po spojkách souřadicích

Po souřadicích spojkách může být ve větě přímý nebo nepřímý pořádek slov.přímýPo spojkách und, aber, oder, sondern, denn je pořádek slov ve větě přímý.Er geht weg und ich bleibe hier.On odchází a já tu zůstávám.nepřímýPo ostatních spojkách souřadicích bývá pořádek slov nepřímý, protože to jsou původem příslovce.