6.2.2Časování silných sloves

Přítomný časV přítomném čase mají silná slovesa stejné koncovky jako slovesa slabá.
osobajednotné číslomnožné číslo
1. ich fahre wir fahren
2. du fährst ihr fahrt
3. er, sie, es fährt sie fahren
PréteritumPréteritum tvoří silná slovesa velmi nepravidelně, a je třeba se tyto tvary naučit.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich fuhr wir fuhren
2. du fuhrst ihr fuhrt
3. er, sie, es fuhr sie fuhren
PerfektumPerfektum se skládá z příslušného tvaru pomocného slovesa haben nebo sein a příčestí minulého zakončeného na -en. Příčestí minulé silných sloves je tvořeno nepravidelně, a je třeba se jej naučit.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich bin gefahren wir sind gefahren
2. du bist gefahren ihr seid gefahren
3. er, sie, es ist gefahren sie sind gefahren
Ostatní časy
plusquamperfektum budoucí čas I budoucí čas II
ich war gefahren ich werde fahren ich werde gefahren sein
du warst gefahren du wirst fahren du wirst gefahren sein
er war gefahren er wird fahren er wird gefahren sein
wir waren gefahren wir werden fahren wir werden gefahren sein
ihr wart gefahren ihr werdet fahren ihr werdet gefahren sein
sie waren gefahren sie werden fahren sie werden gefahren sein