1.2.2Výslovnost souhlásek

pravopis výslovnost a příklady
chs ks sechs, Wachs
ck k Hacke, trocken
h po samohlásce se nečte: gehen, sehr, výjimky: Ahorn, Uhu, oho
ng ŋ anfangen, Menge
ph f Physik
qu kv Quiz, quälen
s z na začátku slova před samohláskou: sagen, Sieg
s z uvnitř slova mezi samohláskami a souhláskami r, l, m, n: Hase, unser, lesen
s z v příponách -sal, -sam po samohlásce nebo znělé souhlásce: langsam
s s na začátku slova pred souhláskou: Sklave, Snob
s s na konci slova a slabiky: als, Hans, Haushalt, Liste
s s ve spojení -st-, -sp- uvnitř a na konci slova: Fenster, Fest, Wespe
s s ve spojení -ps-, -bs-: hopsen, Erbse
sch ʃ schnell, Fleisch
sp, st ʃpˌ ʃt na začátku slova, i u složenin spielen, Beispiel, Straße
ss s mezi samohláskami, po krátké samohlásce: wissen, Gasse
ß s Straße, Fuß
tsch ʧ Tscheche, deutsch
tz ts sitzen, Witz, Mütze
v f Verlag, Vater, verbinden
w v Weihnachten, wollen
z ts zahlen, Ziege, Herz