2.2.2Člen neurčitý

mužský rodženský rod střední rod množné číslo
1. p. ein eine ein -
2. p. eines einer eines -
3. p. einem einer einem -
4. p. einen eine ein -
Člen neurčitý označuje skutečnost dosud konkrétně neurčenou. Používá se, pokud mluvíme o nějaké věci či osobě poprvé.Ein Brief ist gekommen. Briefe sind gekommen.