6.2.1Časování slabých sloves

Přítomný čas
osobajednotné číslomnožné číslo
1. ich mache wir machen
2. du machst ihr macht
3. er, sie, es macht sie machen
PréteritumPréteritum se u slabých sloves tvoří vložením -t- mezi slovesný kmen a koncovky, které známe již z přítomného času. Odlišností je pouze 3. os. č. j., která je zakončena, stejně jako 1. os. č. j., na -e.
osobajednotné číslomnožné číslo
1. ich sag-t-e wir sag-t-en
2. du sag-t-est ihr sag-t-et
3. er, sie, es sag-t-e sie sag-t-en
Viz kap. Smíšená slovesa.PerfektumPerfektum se skládá z příslušného tvaru pomocného slovesa haben nebo sein a příčestí minulého zakončeného na -t.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich habe gesagt wir haben gesagt
2. du hast gesagt ihr habt gesagt
3. er, sie, es hat gesagt sie haben gesagt
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich bin gereist wir sind gereist
2. du bist gereist ihr seid gereist
3. er, sie, es ist gereist sie sind gereist
PlusquamperfektumPlusquamperfektum se tvoří stejně jako perfektum, jen tvar pomocného slovesa je v préteritu.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich hatte gesagt wir hatten gesagt
2. du hattest gesagt ihr hattet gesagt
3. er, sie, es hatte gesagt sie hatten gesagt
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich war gereist wir waren gereist
2. du warst gereist ihr wart gereist
3. er, sie, es war gereist sie waren gereist
Budoucí čas IBudoucí čas I se tvoří zcela pravidelně spojením příslušného tvaru slovesa werden a infinitivu.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich werde sagen wir werden sagen
2. du wirst sagen ihr werdet sagen
3. er, sie, es wird sagen sie werden sagen
Budoucí čas IIBudoucí čas II se tvoří obdobně, pouze po časovaném slovesu werden (v přítomném čase) následuje minulý infinitiv.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich werde gereist sein wir werden gereist sein
2. du wirst gereist sein ihr werdet gereist sein
3. er, sie, es wird gereist sein sie werden gereist sein