13Zápor v němčině

Na rozdíl od češtiny můžeme použít v německé větě pouze jeden gramatický zápor, ostatní záporná slova jsou nahrazena kladnými ekvivalenty.Nikdy nemůžu nic najít.Nelze: Ich kann nicht nie nichts finden.Správně: Ich kann nie etwas finden.Dvojí zápor v češtině ani - ani se v němčině vyjadřuje pomocí spojek weder - noch, u slovesa už v tom případě zápor není.Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.Nemám na to ani čas, ani peníze.neinOpakem souhlasu ja je záporová částice nein.nichtMůže negovat buď celou větu, nebo jednotlivé větné členy.Chceme-li popřít některý větný člen, klademe nicht před něj.Ich komme nicht am Montag. sondern am DienstagNepřijdu v pondělí. ale v úterý, popírá se větný členIch komme am Montag nicht.V pondělí nepřijdu. popírá se celá větaČeské už ne se do němčiny překládá pomocí nicht mehr, kein mehr, niemand mehr ap.Das ist nicht mehr aktuell.To už není aktuální.Ich habe kein Geld mehr.Už nemám peníze.keinKlade se před podstatné jméno jako přívlastek tam, kde by v kladné větě stál neurčitý člen. Rozlišuje tedy i rody a pády.Ich habe keine Zeit.Nemám čas.Auf keinen Fall!V žádném případě!