8Předložky

Předložky se pojí se jmény a ve spojení s nimi vyjadřují různé vztahy.