6.4Slovesný rod

Němčina rozlišuje stejně jako čeština rod činný a trpný, který má ovšem dvě varianty - průběhovou a stavovou.