3.1Skloňování přídavných jmen

a)Po členu určitém (slabé skloňování)jednotné číslo
mužský rod ženský rod střední rod
1. p. der kleine Mann die kleine Gruppe das kleine Haus
2. p. des kleinen Mannesder kleinen Gruppe des kleinen Hauses
3. p. dem kleinen Mann der kleinen Gruppe dem kleinen Haus
4. p. den kleinen Mann die kleine Gruppe das kleine Haus
množné číslo - shodné pro všechny rody
1. p. die kleinen Männer, Gruppen, Häuser
2. p. der kleinen Männer, Gruppen, Häuser
3. p. den kleinen Männern, Gruppen, Häusern
4. p. die kleinen Männer, Gruppen, Häuser
Jako po členu určitém se skloňují přídavná jména také po: dieser, jeder, jener, mancher, welcher, solcher, v množném čísle po alle, beide, keine.b)Po členu neurčitém (smíšené skloňování)
mužský rod ženský rod střední rod
1. p. ein kleiner Mann eine kleine Gruppe ein kleines Haus
2. p. eines kleinen Mannes einer kleinen Gruppe eines kleinen Hauses
3. p. einem kleinen Mann einer kleinen Gruppe einem kleinen Haus
4. p. einen kleinen Mann eine kleine Gruppe ein kleines Haus
Člen neurčitý množné číslo nemá.Viz následující tabulka.Jako po členu neurčitém se skloňují přídavná jména v jednotném čísle i po přivlastňovacích zájmenech mein, dein, sein, ihr, unser, euer, Ihr a po kein. V množném čísle se po nich skloňují jako po členu určitém.c)Bez členu (silné skloňování)
mužský rod ženský rod střední rod množné číslo
1. p. kleiner Mann kleine Gruppe kleines Haus kleine Dinge
2. p. kleinen Mannes kleiner Gruppe kleinen Hauses kleiner Dinge
3. p. kleinem Mann kleiner Gruppe kleinem Haus kleinen Dingen
4. p. kleinen Mann kleine Gruppe kleines Haus kleine Dinge
Jako přídavná jména se skloňujía)příčestí minulé trpné, pokud se vyskytuje v přívlastkuder eingeschriebene Briefhinter dem geöffneten Schrankb)zpodstatnělá přídavná jménader Bekannte - mit unseren BekanntenLátková jména s přívlastkemPokud stojí látkové jméno s přívlastkem po výrazu udávajícím množství, je ve stejném pádě jako tento výraz (oproti češtině).Hier steht eine Tasse heißer Tee 1. p..Stojí tu šálek horkého čaje 2. p..Er bietet mir eine Tasse heißen Tee an 4. p..Nabízí mi šálek horkého čaje 2. p..