2.3.1Silné skloňování

a)v jednotném čísle
mužský rod ženský rod střední rod
1. p. der Lehrer die Mutter das Mädchen
2. p. des Lehrers der Mutter des Mädchens
3. p. dem Lehrer der Mutter dem Mädchen
4. p. den Lehrer die Mutter das Mädchen
V jednotném čísle přibírá 2. pád mužského a středního rodu koncovku -(e)s.b)v množném čísle
mužský rod ženský rod střední rod
1. p. die Lehrer die Mütter die Mädchen
2. p. der Lehrer der Mütter der Mädchen
3. p. den Lehrernden Müttern den Mädchen
4. p. die Lehrer die Mütter die Mädchen
V množném čísle přibírá 3. pád koncovku -n.