2.2.1Člen určitý

mužský rod ženský rod střední rod množné číslo
1. p. der die das die
2. p. des der des der
3. p. dem der dem den
4. p. den die das die
Určitý člen označuje již známou skutečnost. Klademe jej před podstatná jména, o nichž již byla zmínka.Ich bekam ein Buch. Das Buch ist interessant.Osobní jména jsou ve většině případů bez členu. Existují následující výjimky:a)jména osob, u nichž je třeba přesně určit pádový vztahdie Schriften des Aristotelesspisy Aristotela, Aristotelovy spisyb)stojí-li před jménem osoby přídavné jménoder kleine PeterPetříkc)jedná-li se o jméno rodiny, rodu nebo osob v množném čísledie MüllersMülleroviUrčitý člen se dále klade před:a)číslovky řadovéder zweite Teildruhý dílb)třetí stupeň přídavných jmendas kleinste Kindnejmenší dítěc)označení druhuDer Wolf ist ein Raubtier.Vlk je šelma.