4.3Zájmena ukazovací

Přehled ukazovacích zájmen:
der, die, das, die ten, ta, to, ti
dieser, diese, dieses, diese tento, tato, toto, tito
jener, jene, jenes, jene onen, ona, ono, oni
solcher, solche, solches, solche takový, taková, takové, takoví
derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben tentýž, tatáž, totéž, titíž
selbst, selber sám
a)der, die, dasSkloňují se jako člen určitý, liší se ve 2. pádu obou čísel a ve 3. pádu množného čísla.
mužský rod ženský rod střední rod množné číslo
1. p. der die das die
2. p. dessen deren, dererdessen deren, derer
3. p. dem der dem denen
4. p. den die das die
b)dieser, jener, solcher
mužský rod ženský rod střední rod množné číslo
1. p. dieser Mann diese Frau dieses Kind diese Brüder
2. p. dieses Mannes dieser Frau dieses Kindes dieser Brüder
3. p. diesem Mann dieser Frau diesem Kind diesen Brüdern
4. p. diesen Mann diese Frau dieses Kind diese Brüder
Zájmena dieser (tento) a jener (onen) se skloňují jako člen určitý.Zájmeno solcher (takový) se skloňuje jako přídavné jméno a užívá se ve spojení ein solcher, eine solche, ein solches. V množném čísle se užívá tvaru solche a skloňuje se jako člen určitý.c)derselbe, dieselbe, dasselbe
mužský rod ženský rod střední rod množné číslo
1. p. derselbe dieselbe dasselbe dieselben
2. p. desselben derselben desselben derselben
3. p. demselben derselben demselben denselben
4. p. denselben dieselbe dasselbe dieselben
Zájmeno derselbe (tentýž) se skloňuje jako přídavné jméno se členem určitým a píše se dohromady.d)selbst, selberZájmena selbst, selber (sám, osobně, bez cizí pomoci) jsou nesklonná.