6.5Infinitiv

Tradičně základním tvarem slovesa je infinitiv přítomný, který v němčině končí na -en (machen, schreiben), případně na -n (sein, tun).Vedle toho se v němčině setkáte s dalšími infinitivními tvary:
infinitiv přítomný infinitiv minulý
činný rod machen gemacht haben
schließen geschlossen haben
trpný rod gemacht werden gemacht worden sein
geschlossen werden geschlossen worden sein
stavové pasivum geschlossen sein geschlossen gewesen sein