6.1.2Minulý čas

PréteritumVyjadřuje děj, který probíhal v minulosti, je to základní čas pro minulost. Užívá se zejména při vyprávění a popisech v minulosti.Více o tvorbě préterita viz kap. Časování slabých sloves a Časování silných sloves.PerfektumVyjadřuje děj ukončený v přítomnosti, užívá se především v mluvených projevech.
ich habe/bin + příčestí minulé
PlusquamperfektumVyjadřuje děj ukončený v minulosti.
ich hatte/war + příčestí minulé