6.1.3Budoucí čas

Budoucí čas IUžívá se pro děj probíhající v budoucnosti, je to základní čas pro budoucnost.
ich werde + infinitiv
Budoucí čas IIUžívá se pro vyjádření děje ukončeného před jiným budoucím dějem.
ich werde + infinitiv minulý