5.5Zlomky

Zlomky se skládají ze jmenovatele a čitatele. Čitatel je základní číslovka, jmenovatel je tvořen od řadové číslovky přidáním přípony -el.Zlomky jsou středního rodu s výjimkou die Hälfte (polovina).
die Hälfte polovina das Fünftel pětina
das Drittel třetina das Hundertstelsetina
das Viertel čtvrtina das Tausendsteltisícina