14Tvoření slov v němčině

V němčině vznikají nová slova skládáním, odvozováním, konverzí a zkracováním. Slovní zásoba je také obohacována tvorbou termínů. Nejtypičtější je skládání a odvozování slov.