2.3.3Smíšené skloňování

Smíšené skloňování přebírá koncovku -s v 2. pádě j. č. ze silného skloňování a koncovku -en ve všech tvarech množného čísla ze slabého skloňování.Patří sem podstatná jména rodu mužského a středního.a)v jednotném čísle
mužský rod střední rod
1. p. der Staat das Auge
2. p. des Staat(e)s des Auges
3. p. dem Staat dem Auge
4. p. den Staat das Auge
b)v množném čísle
mužský rod střední rod
1. p. die Staaten die Augen
2. p. der Staaten der Augen
3. p. den Staaten den Augen
4. p. die Staaten die Augen
Zvláštní skupinu tvoří několik podstatných jmen, která jsou v 1. pádě j. č. bez koncovky, v 2. pádě j. č. přibírají koncové -ns, -ens a ve všech ostatních tvarech končí na -n, -en.a)v jednotném čísle
mužský rod střední rod
1. p. der Name das Herz
2. p. des Namens des Herzens
3. p. dem Namen dem Herzen
4. p. den Namen das Herz
b)v množném čísle
mužský rod střední rod
1. p. die Namen die Herzen
2. p. der Namen der Herzen
3. p. den Namen den Herzen
4. p. die Namen die Herzen
Podstatné jméno das Herz má v medicínském významu tvary základního skloňování - des Herzes, dem Herz, das Herz.