4.5Zájmena vztažná

Užívá se ukazovacího zájmena der, die, das (který, která, které) a tázacího welcher, welche, welches. Upřednostňuje se der, welcher zastarává.
mužský rod ženský rod střední rod množné číslo
1. p. der, welcherdie, welche das, welchesdie, welche
2. p. dessen deren, derer dessen deren, derer
3. p. dem, welchemder, welcher dem, welchemdenen
4. p. den, welchendie, welche das, welchesdie, welche
Vztažné zájmeno was odpovídá českému což.Wir haben gewonnen, was uns sehr erfreute.Vyhráli jsme, což nás velmi potěšilo.