4Zájmena

Zájmena jsou slovní druh podléhající skloňování.