4.4Zájmena tázací

a)wer, was
1. p. wer kdo? was co?
2. p. wessenkoho/čí?wessen čeho?
3. p. wem komu? - -
4. p. wen koho? was co?
b)welcherZájmeno welcher (který) se skloňuje jako člen určitý a vybíráme jím ze souboru věcí nebo osob.c)was für einZájmeno was für ein (jaký) se skloňuje jako člen neurčitý, v množném čísle má pouze tvar was für.