2.1.2Rod ženský

*jména ženských bytostíFrau, Mutter, TochterAle: das Mädchen, das Fräulein, das Weib*u zvířat označení pro samiceHenne, Stute, Katze*většina jmen stromů a květinBuche, Eiche, Linde, Tanne, Kiefer, Blume, Rose, NelkeAle: der Ahorn, der Lorbeer*základní číslovky jako podstatná jménaEins, Zwei, Vier, Elf*část jmen zemí, krajů a jména zemí v pluráluRiviera, Türkei, Provence, Normandie, Niederlande, USA*názvy většiny německých řek a také cizích řek končících na -a nebo -eElbe, Saale, Spree, Oder, Themse, Wolga*podstatná jména s odvozovacími příponami -ei, -heit, -keit, -in, -schaft, -ungKonditorei, Weisheit, Wirklichkeit, Lehrerin, Wissenschaft, Wohnung*převzatá podstatná jména s příponami -ie, -ion, -ik, -ur, -tät, -enz, -ageChemie, Nation, Mathematik, Literatur, Publizität, Differenz, Garage