2.3.2Slabé skloňování

Slabé skloňování zahrnuje většinu podstatných jmen ženského rodu a některá slova rodu mužského.Tato podstatná jména mají v množném čísle všude koncovku -(e)n. V čísle jednotném stojí podstatná jména ženského rodu bez koncovky, podstatná jména mužského rodu jsou kromě 1. pádu zakončena také na -(e)n.Podstatná jména mužského rodu, která mají slabé skloňování, označují většinou živé bytosti.der Herr, der Student, der Junge, der Held, der Deutsche, der Affeder Soldat, der Assistent, der Polizista)v jednotném čísle
ženský rod mužský rod mužský rod
1. p. die Frau der Mensch der Kollege
2. p. der Frau des Menschen des Kollegen
3. p. der Frau dem Menschen dem Kollegen
4. p. die Frau den Menschen den Kollegen
b)v množném čísle
ženský rod mužský rod mužský rod
1. p. die Frauen die Menschendie Kollegen
2. p. der Frauen der Menschen der Kollegen
3. p. den Frauen den Menschen den Kollegen
4. p. die Frauen die Menschen die Kollegen
V některých gramatických příručkách jsou ženská podstatná jména tohoto typu řazena pod smíšené skloňování.