6.4.1Trpný rod - průběhová forma

Tvoří se pomocí slovesa werden v příslušném čase a příčestí minulého.
oznamovací způsob konjunktiv
přítomný čas
ich werde gesehen (gesucht) ich werde gesehen (gesucht)
préteritum
ich wurde gesehen (gesucht) ich würde gesehen (gesucht)
perfektum
ich bin gesehen (gesucht) worden ich sei gesehen (gesucht) worden
předminulý čas
ich war gesehen (gesucht) worden ich wäre gesehen (gesucht) worden
budoucí čas I
ich werde gesehen (gesucht) werden ich werde gesehen (gesucht) werden
budoucí čas II
ich werde gesehen (gesucht) worden sein ich werde gesehen (gesucht) worden sein