9.5Věty časové

současný děj
wenn, als když
sobald, sowie, wie jakmile
sooft kdykoli
solange dokud
während zatímco
Rozdíl mezi spojkami wenn a als:als - jednorázový neopakující se děj v minulostiGerade als er gehen wollte, kam sie.Právě když chtěl odejít, přišla.wenn - opakovaný děj, zdůraznění příslovci immer, jedes Mal apod.Wenn man auf das Knopf drückt, schaltet sich das Radio ein.Stisknutím knoflíku se rádio zapne.předčasný děj
nachdem poté
seit, seitdem od té doby, co
als když
Nachdem ich den Brief gelesen hatte, gab ich ihn weg.Poté, co jsem dopis přečetl, jsem ho odložil.následný děj
bevor, ehe dříve než, předtím než
bis až, než, dokud ne
Wir warten, bis du kommst.Počkáme, než přijdeš.