9.3Podřadicí spojky

Dělí se podle druhu vedlejších vět, které uvozují.a)Nepřímé otázkyJsou uvozovány tázacími zájmeny wer, was, welcher, was für ein, příslovci wann, wie, warum, wozu, spojkou ob.Weißt du, wo ich dieses Kleid kaufen kann?Nevíš, kde můžu koupit tyhle šaty?b)Vztažné větyJsou uvozovány vztažnými zájmeny der, die, das, welcher, wer, was a zájmennými příslovci womit, worauf ap.Das ist alles, woran ich mich erinnere.To je vše, na co si pamatuji.