6.3Slovesný způsob

V němčině se rozlišují tři způsoby: oznamovací, podmiňovací a rozkazovací.