4.6Zájmena zvratná

Zvratné zájmeno sich se užívá jen ve 3. os., v ostatních osobách se užívá osobního zájmena shodného s podmětem.
mýt se mýt si ruce
ich wasche mich ich wasche mir die Hände
du wäschst dich du wäschst dir die Hände
er wäscht sich er wäscht sich die Hände
wir waschen uns wir waschen uns die Hände
ihr wascht euch ihr wascht euch die Hände
sie waschen sich sie waschen sich die Hände
Zájmena typu einander bývají označována jako vespolná. Do češtiny se překládají buď zvratným zájmenem, nebo slovy navzájem, jeden druhého ap.Obvykle se spojují s vhodnou předložkou nebo zastupují 3. či 4. pád.Sie spielen miteinander.Hrají si spolu.Sie haben einander so lieb.Mají se tak rádi.