14.2.1Odvozování příponami

Podstatná jména
-är Aktionär, Funktionär
-e Höhle, Kälte
-ei Bücherei, Fleischerei
-el Hebel, Schaufel
-ent Student, Absolvent
-er Taucher, Fahrer
-eur Friseur, Monteur
-heit Schönheit, Unsicherheit
-chen Häuschen, Kätzchen
-ie Hysterie, Folie
-ier Bankier, Kavalier
-in Lehrerin, Ärztin, Bärin, Hündin
-ismus Humanismus, Liberalismus
-ist Optimist, Telefonist
-ität Aktivität, Universität
-keit Fähigkeit, Eitelkeit
-lein Fräulein, Bettlein
-ler Künstler, Wissenchaftler
-ling Flüchtling, Feigling
-nis Finsternis, Erlebnis
-schaft Erbschaft, Eigenschaft
-tel Drittel, Viertel
-tum Königtum, Reichtum
-tion Produktion, Demonstration
-ung Bildung, Scheidung
Přídavná jména
-abel možnost: transportabel transportovatelný, reparabel opravitelný
-ell příslušnost: personell personální, individuell individuální
-ant/entvlastnost: arrogant arogantní, intelligent inteligentní
-arm malé množství: rohstoffarm chudý na suroviny
-bar možnost: heizbar vytopitelný, brennbar hořlavý
-e(r)nvlastnost: metallen kovový, hölzern dřevený
-fähig schopnost: zahlungsfähig solventní, aufnahmefähig vnímavý
-gemäß podle: sinngemäß podle smyslu, naturgemäß podle přírody
-haft záporná vlastnost: fehlerhaft chybný, mangelhaft nedostatečný
-haltigobsahující: ozonhaltig ozonový, proteinhaltig proteinový
-ig vlastnost: verdächtig podezřelý, haarig vlasatý
-isch vlastnost: mikroskopisch mikroskopický, fachmännisch odborný
-los bez: grenzenlos bezmezný, gefühllos bezcitný
-mäßig vlastnost: zweckmäßig účelný, planmäßig plánovaný
-reich hodně: erfolgreich úspěšný, kinderreich mající hodně dětí
-sam vlastnost: biegsam ohebný, sittsam mravný
-voll plný: rücksichtsvoll ohleduplný, sorgenvoll starostlivý
-wert hodný, výhodný: bedauernswert politováníhodný, preiswert cenově výhodný
Slovesa
-eln kränkeln, sticheln
-en blitzen, regen, kommen
-ieren emaillieren, konfirmieren
-igen billigen, würdigen
-isieren realisieren, kapitalisieren
-n mangeln, schaukeln
-(t)schen herrschen, quietschen
-sen/-zen tricksen, siezen
Příslovce
-fach násobnost: mehrfach několikanásobně, vielfach mnohonásobně
-mal krát: dreimal třikrát
-maßen podle: folgendermaßen následujícím způsobem
-s opakovanost: morgens (vždy) z rána, mittags (vždy) v poledne
-wärts směr: abwärts dolů, rückwärts pozpátku
-weise způsob: seltsamerweise podivně, stufenweise postupně