3.2Stupňování přídavných jmen

a)Pravidelné stupňování
I. stupeňII. stupeň III. stupeň
přípona -er člen/př. jméno + přípona -(e)ste
klein kleiner der/die/das kleinste, die kleinsten
lieb lieber der/die/das liebste, die liebsten
alt älter der/die/das älteste, die ältesten
jung jünger der/die/das jüngste, die jüngsten
U přídavných jmen s kmenovou samohláskou a, o, u dochází ve 2. a 3. stupni zpravidla k přehlásce na ä, ö, ü.lang - längergrob - gröberjung - jüngerPřídavná jména končící na -s, , -sk, -x, -z, -t, -d mají ve 3. stupni koncovku -este.der kürzeste WegAle: die größte FreudePřídavná jména zakončená na -el, -er ztrácejí ve 2. stupni -e, zakončená na -en mohou i nemusí -e ztrácet.teuer - teurer - der/die/das teuerstedunkel - dunkler - der/die/das dunkelsteU přídavných jmen zakončených na -el, -er totéž platí i pro skloňovaný 1. stupeň.dunkles Biersaurer Regenb)Nepravidelné stupňování
I. stupeňII. stupeň III. stupeň
groß größer der/die/das größte, die größten
gut besser der/die/das beste, die besten
hoch höher der/die/das höchste, die höchsten
nahe näher der/die/das nächste, die nächsten
viele (mn. č.)mehrere (mn. č.) die meisten (mn. č.)