4.2.3Zvratné přivlastňovací zájmeno „svůj“

V němčině toto zájmeno není, nahrazuje ho přivlastňovací zájmeno příslušné osoby.Ich tu(e) meine Arbeit.Dělám svou práci.Du tust deine Arbeit.Děláš svou práci.Er tut seine Arbeit.(On) Dělá svou práci.Sie tut ihre Arbeit.(Ona) Dělá svou práci.Das Mädchen tut seine Arbeit.Dívka dělá svou práci.Wir tun unsere Arbeit.Děláme svou práci.Ihr tut eu(e)re Arbeit.Děláte svou práci.Sie tun ihre Arbeit.Dělají svou práci.