7.1Směrová příslovce typu „hin“ a „her“

Zvláštní skupinu tvoří v němčině směrová příslovce složená z hin nebo her a z předložek ab, auf, aus, ein (zastupuje předložku in), über a unter.Příslovce her se používá k označení směru k mluvčímu, hin od mluvčího, přesnější směr určuje předložka.Kommen Sie bitte herein.Pojďte dál.Er schaute zum Fenster hinaus.Díval se (ven) z okna.Další příklady sloves:heraufkommenpřijít (sem) nahoruherunterkommenpřijít (sem) dolůhereinkommenpřijít (sem) dovnitřherauskommenpřijít (sem) venhinaufgehenjít (tam) nahoruhinuntergehenjít (tam) dolůhineingehenjít (tam) dovnitřhinausgehenjít (tam) ven