5.8Zájmena záporná

ninguno/ningunažádnýnadienikdonadanicNinguno se před podstatným jménem mužského rodu v jednotném čísle krátí na ningún.