6.2Číslovky řadové

Používají se běžně jen do čísla deset, pak se nahrazují číslovkou základní. Číslovky řadové se shodují v rodě a čísle s podstatným jménem. Většinou je předchází člen a stojí před podstatným jménem.
1. primero 11. undécimo 40. cuadragésimo
2. segundo 12. duodécimo 50. quincuagésimo
3. tercero 13. décimo tercero 60. sexagésimo
4. cuarto 14. décimo cuarto 70. septuagésimo
5. quinto 15. décimo quinto 80. octogésimo
6. sexto 16. décimo sexto 90. nonagésimo
7. séptimo 17. décimo séptimo 100. centésimo
8. octavo 20. vigésimo 106. centésimo sexto
9. noveno 21. vigésimo primero 1000. milésimo
10. décimo 30. trigésimo 1000000. millonésimo
antepenúltimopředpředposlednípenúltimopředposledníúltimoposledníAlfonso V - Alfonso QuintoAlfons V. - Alfons PátýVoy a la cuarta planta.Jdu do čtvrtého patra.Ale:Alfonso XII - Alfonso DoceAlfons XII. - Alfons DvanáctýVive en la planta quince.Bydlí v patnáctém patře.Číslovky primero a tercero se krátí na primer a tercer před podstatným jménem mužského rodu jednotného čísla.el primer día de vacacionesprvní den prázdninAle: Es el primero en levantarse.Vstává jako první.Číselný zápisŘadové číslovky se zapisují pomocí číslice s tečkou a rodové přípony o nebo a v horním indexu.2.o - segundo, 8.a - octava, 44.o - cuadragésimo cuarto, 100.a - centésima