7.5Trpný rod

Tvoří se z určitého tvaru slovesa ser a z příčestí významového slovesa, a to pouze u přechodných sloves. Příčestí se shoduje s podmětem v čísle a rodě. Původce děje se vyjadřuje pomocí předložky por nebo de.El director fue elegido por votación secreta.Ředitel byl zvolen tajnou volbou.La galería fue inaugurada el año pasado.Galerie byla slavnostně otevřena loni.Sus libros son esperados con impaciencia.Jeho knihy jsou netrpělivě očekávány.Pokud děj nemá původce, používá se často zvratná forma slovesa.En Cuba se habla español.Na Kubě se mluví španělsky.Este año se llevan vaqueros de todo tipo.Letos se nosí džíny všeho druhu.