7.4Rozkazovací způsob

Vlastní tvary rozkazovacího způsobu existují jen pro tykání ve 2. osobě jednotného a množného čísla. Pro ostatní případy se užívají tvary spojovacího způsobu přítomného času.
-ar -er -ir
amar comer vivir
ama come vive
vosotros/-as amad comed vivid
V jednotném čísle se shoduje se 3. osobou oznamovacího způsobu, v množném čísle se koncové -r infinitivu nahradí koncovkou -d.¡Corre!Utíkej!Coged los libros y nos vamos.Vezměte si knížky a jdeme.Abra la ventana, por favor.Otevřete okno, prosím.U zvratných sloves (kromě slovesa irse) odpadá ve 2. osobě množného čísla koncové -d, aby se nepletlo s příčestím.Lavaos la cara.Umyjte si obličej.Některá slovesa mají nepravidelný tvar pro 2. osobu jednotného čísla.
infinitivrozkazinfinitivrozkaz
decir di poner pon
estar está salir sal
haber he ser, saber
hacer haz tener ten
ir ve venir ven
Viz též kap. Přehled nepravidelných sloves.Rozkazovací způsob záporný - zákazVe všech osobách se užívá spojovací způsob přítomného času.
-ar -er -ir
amar comer vivir
no ames no comas no vivas
usted no ame no coma no viva
nosotros/-as no amemosno comamosno vivamos
vosotros/-as no améis no comáis no viváis
ustedes no amen no coman no vivan
No corras tanto.Neutíkej tak.K vyjádření neosobního rozkazu se užívá infinitiv.No fumarNekouřit!