1.2Souhlásky a hláskové skupiny

b, v na zač. slova a po m,n b g g, před e,i x
b, v uvnitř slova β h nevyslovuje se
c k, j x
c před e,i θ, v am. šp. s ll ʎ, v am. šp. j, ʒ
ch ñ ɲ
d na konci slova a mezi samohl. ð z θ, v am. šp. s
θ se vyslovuje jako „s“ se špičkou jazyka mezi zuby.Výslovnost β a ð je povolená.
gua gwa gue ge gui gi que ke
guo gwo güe gwe güi gwi qui ki
V dvojhláskách a trojhláskách se výslovnost i blíží j a u vyslovujeme jako polosouhláskové w.